Disclaimer

De webshop en haar inhoud met de bijbehorende gegevens, afbeeldingen en teksten zijn auteursrechtelijk beschermd. De rechten op deze website berusten bij Xpert Data, of bij derden welke (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Xpert Data. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Xpert Data.

Aan de informatie die op deze webshop wordt vermeld, besteedt Xpert Data uiterste zorg en aandacht. Desondanks kan Xpert Data niet garanderen dat de inhoud van de webshop en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde juist en volledig zijn. Xpert Data aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie.

De webshop en de aangeboden informatie en gegevens mogen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving door Xpert Data gewijzigd worden. De verwijzing naar websites die niet door Xpert Data beheerd worden, zijn ter informatie van de bezoeker opgenomen. Xpert Data geeft geen garantie voor het functioneren van de website en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de informatie, de inhoud en de kwaliteit van aangeboden producten en/of diensten.

Door gebruik te maken van de webshop van Xpert Data stemt u automatisch in met de algemene voorwaarden.

Het Nederlands recht is van toepassing.